Област креативних индустрија на коју се односи ваш предлог?
Уколико се ради о проблему, питању које се регулише неким прописом, наведите тачно који је (чак и који члан, уколико имате ту информацију)
Уколико се ради о проблему, питању које се регулише неким прописом, наведите тачно који је (чак и који члан, уколико имате ту информацију)
Максимално 500 речи
Максимално 500 речи

Сарађуj са нама

Твоји предлози и идеје су нам важни!

Наш принцип рада је отворени дијалог. Желиш да се повежеш са платформом Србија ствара? Имаш идеју за сарадњу или предлог како да унапредимо наш рад и додатно подржимо развој креативних индустрија у Србији? Пиши нам! Пред тобом је форма у оквиру које можеш предложити идеје, указати на проблеме, понудити решења и представити примере добре праксе који су дали резултате.